Град Банско е разположен в подножието на планините Рила и Пирин – Рила на север, Пирин на юг и Родопи на изток. Намира се на 925 м. надморска височина. Климатът е планински и позволява задържане на снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски-спорт. Населението на Банско е 10 000 души.

Банско Банско и Пирин

Еднакво атрактивен и през четирите сезона на година, градът предлага разнообразни условия за почивка, отдих и спорт. Тук е съхранено равновесието между екология, флора, фауна и национален колорит. Популярността на Банско във и извън страната се дължи на прекрасните условия за ски туризъм в съчетание със самобитен фолклор и старобългарска архитектура.

Градът е културен център с национално значение. Старата част на Банско, където се намира и къща Дедо Пене, е пропит от атмосферата на традиционното в българското Възраждане - калдъръмени улички с типичните къщи с дървен чардак, закътани зад тежки порти. Много постройки са запазени от XVIII и XIX в. с автентчната си украса.

Банско

Основано е през IX-X в. от н.е. в местност, където са съществували древни тракийски селища. През XVIII в. Банско е все още село, но е в икономически и духовен подем – има силна занаятчийска школа и развита търговска дейност, достигаща извън пределите на страната. Оформила се класа от заможни търговци и занаятчии.

Банско Банско

По времето на Османската империя се е ползвало с права на ограничена автономия и естествено се е превърнало в крепост на Българщината и изиграва важна роля във формирането и утвърждаването на българската нация. Неслучайно тук е роден бащата на Българското Възраждане – Паисий Хилендарски. Той написва малката, но велика по замисъл История славянобългарска в най-тъмните дни на робството (1762). Друг достоен негов последовател също е син на Банско – патриархът на новобългарското образование Неофит Рилски, с огромните си заслуги за утвърждаването на българската идентичност в трудни времена. Приносът на Банско за народната просвета в Пиринска Македония през Възраждането е голям. В края на XVIII в. банскалията Марко Везьов изпреварва с близо 30 години „Рибния Буквар” на Петър Берон и организира издаването на училищен буквар. През 1838 г. в черковния двор е построено помещение за килийно обучение, което по-късно прераства в светско училище. Естествено е в град с такава духовна мощ да се появи и поета с международна известност Никола Вапцаров (1909-1942). В края на XVIII и началото на XIX в. се е утвърдила силна художествена школа. Майстори и художници от града са украсявали и създавали произведения на изкуството в къщи и църкви в Банско, Рилски манастир, Атон, Сърбия, Македония и др. Днес в града съществува постоянна експозиция на Банската художествена школа.

Жители на Банско са допринесли много за освободителното движение. Участвали са във въстания, революционни комитети и са дали не една жертва в борбите за независимост и балканските войни. Банско е освободено на 5 октомври 1912 година с помощта на местни чети (на тази дата се празнува Деня на града).

Св. Троица Банско

Днес Банско е общински център - административно-териториална единица в Софийска област. Включва Банско и 7 села със статут на кметства: Гостун, Добринище, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово, със землищата им. Банска община обхваща част от долината на Места, северозападната част на Дъбрашкия дял на Западни Родопи, част от Северен Пирин и южната част на Разложката котловина - обща площ 462 км2.

Един от символите на Банско – църквата „Св. Троица” заедно с часовниковата кула и уникалния звън на камбаните – се издига в центъра на града. Строежът и е започнат около 1810 г. с дарения на банскалии. Петнайсет години по-късно е издигната и 30 метровата кула с часовник, който и до днес работи безупречно. Църквата е запазена през вековете благодарение на жителите на града, въпреки препятствията по време на османското владичество. Днес тя действаща църква със собствен хор, извършваща редовни и празнични литургии.

Банско е град със завидно минало, достойно настояще и стабилно бъдеще, пренесъл и съхранил самобитния и търсещ български дух през вековете.