Планино, Пирин планино,
Много си, Пирин, хубава.
По твойте треви зелени,
Пасат ми вакли овчици,
Във твойте гори големи
Юнаци подслон намират.
Лете си Пирин хубава,
А зиме люта и страшна...

Пирин

Величествената Пирин планина е втората по височина планина в България и трета на Балканския полуостров. Тя заема цялото пространство между долините на р. Места и р. Струма и седловината Предела, която отделя Пирин от Рила. Планината има над 100 върха с височина над 2000 м. Надморска височина, 23 над 2500 и 7 – над 2800 м. Най-високият връх е Вихрен – 2914 м. В Пирин се намират 186 високопланински езера. Много от тях са с ледников произход. Ледникова дейност от преди 18 000 години е оформила настоящия релеф на планината – начупените гранитни върхове и красивите гребени (Стражите, Кончето).

През 1962 г. планината Пирин е обявена за национален парк. Паркът обхваща над 42 000 хектара уникална природа – върхове, вековни гори, бистри езера и реки, които са местообиталището на много диви животни - диви кози, сърни, мечки, диви котки и вълци и др. Националният парк Пирин е включен в Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното природно и културно наследство и програмата Човек и биосфера. На терирорията на парка са обособени и резервати – Баюви дупки-Джинджирица и Юлен. Пирин е извънредно богат на растения и животни.

Пирин Пирин

Национален парк Пирин предлага изклчително красиви гледки, множество еко-пътеки и маршрути. Основните трасета са маркирани с съответни цветове. Те свързват както хижите, така и изходните пунктове. Банско е един от тях - има асфалтов път или пътека до хижите Бъндерица и Вихрен, а по асфалтов и почвен може да се достигне до хижа Демяница. През зимата планината привлича много любители на зимните спортове като им предлага много и разнообразни писти.

Байкушевата Мура

В Пирин се намира и едно от най-старите дървета в света – Байкушевата мура. Наречена е на лесовъда Костадин Байкушев, който открива този екземпляр черна мура през 1897 г. Намира се на 1930 метра надморска височина, в близост до хижа Бъндерица до пътя от Банско за хижа Вихрен. Възрастта и е повече от 1300 години, което я прави най-старото иглолистно дърво в България. Висока е 26 метра с диаметър 2,2 метра и обиколка 7,8 метра.

За простосмъртния е трудно да опише безмерната красота на Пирин, така че нека оставим това на големия писател Йордан Йовков, който казва:

"Далеч нейде в посоката, отдето идеше Струма в чистия и лазурен фон на небето, сякаш изрязана и включена в рамка между стръмни стени, далеч на север, като загадъчно и странно видение, издигаше се самотна и висока планина, покрита още със сняг, сякаш цялата изваяна от чист и девствен мрамор. Върху нея блестяха брилянтните искри на слънцето, обграждаше я от всякъде нежната синевина на небето. Това беше Пирин.

За пръв път аз виждах Пирин! Пред очите ми стоеше същият образ, който е възставал във въображението ми, всред епичния лъх и суровите картини на хайдушките песни. Аз виждах Пирин наистина хубав, горд, изправен високо в небето, и оттам в царствено величие и могъщество спрял тежък, неподвижен поглед над всички други планини и усои".